Jakinarazten dizugu

Atal honetan interesdun artikuluak, elkarrizketak, aholkuak eta bestelakoak jarriko ditugu. Zure gustokoak izatea espero dugu.

 Betiko ordutegia

Ekainari ongi etorria egiteko ordua heldu da eta EGFISIOSek bere ateak ohikoa den ordutegian irekiko ditu.
Astelehenetik ostegunera 8:00etatik 19:30etara
eta ostiraletan 8:00etatik 16:00etara

Telefonoaren bitartezko bezeroari harreta zerbitzua ere 9:30etatik 13:00etara eta 15:30etatik 19:30etara izango da. Ostiraletan ezik 8:00etatik 16:00etara izango dela.

Eskatu zure hitzordua 943461456era deituz.

Beti zu laguntzeko prest.